Zinkový oxid - ZnO

 

Oxid zinočnatý je dôležitou surovinovou zložkou v oblasti pneumatík, gumy, farieb a lakov, rafinácie ropy a káblového priemyslu, ako aj vo výrobe liečiv, keramiky, materiálov z imitácie kože a iných výrobkov.

 

Ponúkame päť základných kvalít:

 

BZ0M

Grade A

Feed grade

Zinc Oxide pure

Tyre quality