Metalurgia
  Chémia
  Developement

IT Trading Group

 

Obchodné aktivity IT Trading Group siahajú do roku 2003, keď na základe bohatých skúseností s komoditami a ich dodávkami do hutníckych a chemických závodov vznikla spoločnosť, ktorej hlavným cieľom bolo a je vyhľadávať len tých najlepších producentov komodít a tak poskytovať vysokú pridanú hodnotu pre metalurgické a chemické spoločnosti. Ďalšou významnou pridanou hodnotou je naša schopnosť financovať naše dodávky a tak významne pomáhať priemyselným spoločnostiam financovať ich pracovný kapitál. Pri hľadaní najvhodnejších producentov komodít sa zameriavame na východné trhy ako Rusko, Bielorusko a Ukrajina, ktoré sú historicky destináciami s najlepšou základňou základných zdrojov a spracovateľského priemyslu. Našimi cieľovými trhmi sú hlavne štáty V4 a potom takmer celá západná Európa. V nedávnej dobe sa naše aktivity rozšírili aj do oblasti developmentu a výstavby. 

Našou daľšou významnou pridanou hodnotou je schopnosť zabezpečiť logistiku dodávok a colné vybavenie aj pri tých najkomplikovanejších prípadoch. Pri logistike dodávok využívame colné sklady v:

 

  • Košice
  • Považská Bystrica
  • Ostrava
  • Dečín
  • Budapešť
  • Katowice

 

Sme schopný dodať naše produkty na takmer akýchkoľvek podmienkach definovaných podľa Incoterms, ale hlavne :

 

  • DDU
  • DDP
  • CPT